Návod na registraci čipu

Návod jak přidělit přístupový čip uživateli

 

11

21

Zadejte heslo správce (výchozí 12345678)

33

41

51

61

Vyberte uživatele, kterému chcete přidělit čip, nebo vytvořte nového tím, že označíte pole a poté upravit

71

Pokud vytváříte nového uživatele, zadejte jeho jméno a poté heslo. Jestli editujete již vytvořeného uživatele, tento krok přeskočte

8

9

10

111

Přiložte čip

12

Pokud se registrace čipu nezdaří, opakujte předchozí dva kroky

13

Podle ohraničeného pole Registrovat ověřovací info. zelenou barvou poznáte, že je danému uživateli registrován čip

14