Návod na PS Data Administrator

Návod na PS PageScope Data Administrátor

Software PageScope Data Administrator stáhnete kliknutím zde

Snimek_obrazovky_2014-05-22_v_9.57.21

Po nainstalování a spuštění softwaru klikněte na Registration of device

11

Search and Register…

21

Spustí se vyhledávání stroje. Po dokončení vyhledávání označte požadovaný stroj a klikněte na select poté na OK

31

Zadejte heslo administrátora – výchozí 12345678

4

Klikněte 2x na přidané zařízení

5

Klikněte na Import

6

7

Počkejte až doběhne průběh imporování dat ze srtoje

8

Klikněte na „+“ u možnosti authentication settings

10

Klikněte na User authentication settings

111

Klikněte na možnost „Add“ potom na „OK“

12

Do prvního pole napište název uživatele a do druhého pole heslo

13

Zde je možné nastavit danému uživateli limity tisku a kopírování

14

Jakmile budete mít zadány všechny uživatele, omezení a limity klikněte na možnost „Export to the device“ pro zapsání všech změn do stroje

15

16

Počkejte až doběhne průběh exportování dat do stroje

17