Kopírování na jednu stranu – „OP“

Kopírování „OP“ na jednu stranu

Duplex/spojování

IMG_0672

2v1

IMG_0673

OK

IMG_0674

Zoom

IMG_0675

Celý obraz

IMG_0676

OK

IMG_0677

Papír

IMG_0678

Vyberte zásobník papíru s požadovaným formátem

IMG_0679

Start

IMG_0680

Počkejte až se naskenuje první strana

IMG_0681

Otočte originál a umístěte ho na stejné místo na skle

IMG_0682

Po otočení originálu zmáčkněte Start

IMG_0683

Jakmile se oskenuje i druhá strana označte Konec

IMG_0684

Zmáčknutím tlačítka Start dokončíte úlohu

IMG_0685