Obchodní podmínky

Nakupování

 1. Nakupovat lze třemi způsoby:
  Nákup na E-shopu www.pamiro.cz se řídí platnými podmínkami obchodního zákoníku České republiky. Nákup je prováděn na základě registrace nebo předregistrace v E-shopu, nebo jen vyplněním objednávkového formuláře o nakupujícím, tento nakupující prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé. Na základě těchto uvedených informací budou vystavovány daňové doklady. Nakupující se rovněž zavazuje, že při změně těchto údajů bude provozovatele informovat o této změně. Prodávající se zavazuje že s těmito údaji bude nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.

 2. Zásilkový prodej na základě zaslané objednávky na které jsou uvedeny fakturační a korespondenční údaje nakupujícího, zboží a jeho kod, množství zboží. Odesláním objednávky je považováno, že tato objednávka je závazná. Cena zboží je dána naší nabídkou, nebo cenou uvedenou na E-shopu.

 3. Vrácení zboží řádně objednaného odběratelem a dodaného v souladu s našimi obchodními podmínkami a mimo soulad s platným občanským zákoníkem §53 odst.7. (vrácení neporušené zásilky do 14 dnů od objednání formou „na dálku“ nikoliv platnou písemnou objednávkou), dále nepřevzaté zásilky od spediční společnosti je možné za podmínky úhrady poplatků nákladů odběrateli na dodávku zboží v hodnotě max. 30% z ceny s DPH této dodávky se splatností 7 dní, pokud není dohodnuto jinak.

Dodání zboží

 1. Zboží objednané na E-shopu bude zasláno prostřednictvím najatého dopravce na dobírku. Je možné je zaslat i na základě proforma faktury, nebo s fakturou hrazenou převodem a to pouze na základě dohody.

 2. Zboží dodané vlastní dopravou je dodáno na základě dohodnutého termínu a místa dodání až k zákazníkovi prostřednictvím naší vlastní dopravy.

 3. Dodací adresa musí být zákazníkem v objednávce uvedena pokud je odlišná od fakturační adresy, např. v kolonce „poznámka“.

Cena balného, dopravy a doběrečného je zařazená do 21% sazby DPH. Tato cena je závazně potvrzena v potvrzení objednávky nebo v nabídce.

Ceny zboží

 1. Ceny uvedené na E-shopu www.pamiro.cz jsou ceny maloobchodní a jsou platné pro zákazníka který objedná na E-shopu.
 2. Ceny se slevou na E-shopu www.pamiro.cz jsou ceny velkoobchodní a jsou platné pro zákazníky na základě předregistrace. Pro slevu a množstevní slevu je nutno se předem zaregistrovat (předregistrovat) a na základě této registrace budou z naší strany po dohodě nastaven slevový systém.

 3. Individuální ceny jsou takové, které jsou platné buď na základě písemné nabídky nebo jiné.

 4. Provozovatel E-shopu www.pamiro.cz si vyhrazuje právo změny cen na základě periodického přecenění výrobků (z pravidla v souvislosti se změnami kurzů EUR a UDS), chyby uvedené na tomto E-shopu se provozovatel zavazuje neprodleně a bezodkladně po zjištění opravit.

 5. Ceny množstevní jsou takovém, které na základě individuální nabídky zákazník dostane nabídnuty. Tyto ceny jsou předmětem cenové politiky, která je z hlediska množství objednaných kusů položky a položek velmi progresivní. Na základě množstevní ceny nelze uplatňovat tuto cenu pro množství menší.

 6. Ceny uvedené na E-shopu mohou být aktualizovány a jejich změna je závislá zejména na kurzu EURO, dále na aktuální nabídce typů, kde se ceny mění s podmínkami našich dodavatelů.

Platba

 1. Platba dobírkou je standardní platební forma.

 2. Platba proforma fakturou (zálohová), na základě objednávky zboží nestandardního charakteru může po odběrateli požadována platba předem. Na takovou platbu je vystavena proforma faktura s bankovním účtem pro příjem platby 107-6692130267 / 0100, který je platný korunový účet pro tuzemské i zahraniční platby. Na základě přijatého obnosu je vystaveno odběrateli potvrzení objednávky a potvrzení příjmu platby. Při dodání zboží dle potvrzeného termínu dodání je vystaven standartní daňový doklad (faktura) na přijatou platbu.

 3. Platba bezhotovostním převodem je umožněna pouze stálým zákazníkům, kteří jsou schopni dlouhodobě trvale prokázat řádnou platební kázeň svým dodavatelům. Dále je s nimi uzavřena obchodní smlouva, nebo smlouva na speciální dodávku.

 4. Náš bankovní účet (KB): 107-6692130267 / 0100 je korunový účet pro platby tuzemské i zahraniční.

Reklamace

Reklamované zboží je nutno dodat na adresu provozovatele E-shopu. Na zboží doručené na jinou adresu nebude brán zřetel.
Reklamační lhůty se řídí platným obchodním zákoníkem České republiky.
Než budete reklamovat:
Bylo prokazatelně zjištěno že většina reklamovaných výrobků je zboží které odběratel buď úmyslně nebo z nedbalosti poškodil v rozporu s návodem na použití.
Z tohoto důvodu doporučujeme odběratelům aby své zákazníky vhodnou formou informovali o důrazném dodržování pokynů o provozu výrobků.

E-shop

E-shop, nebo také internetový obchod na www.pamiro.cz je materiálním, duševním a právním vlastnictvím provozovatele. Kopírování nebo opisování věcného obsahu z těchto stránek bez souhlasu provozovatele nebo bez udělení licence je nelegální. Dále kopírování nebo napodobování databázového obsahu. Dále designu.